BARI Woodwinds

Bari grundades av amerikanen Wolfe Taninbaum (1917-2013). Taninbaum var en jazz- och dansbandsmusiker som spelade under artistnamnet Wolfe Tayne för kända…klicka här för att läsa vidare

orkestrar såsom Led Brown, Benny Goodman Jimmy Dorsey samt CBS och NBV-orkestrarna.
Taninbaum började under sin studietid tillverka rör i liten skala. Under andra världskriget gick affärerna bra, eftersom de etablerade tillverkarna inte lyckades importera tillräckligt många rörämnen för att möta efterfrågan. Efterhand började Taninbaum utveckla munstycken för klarinett och saxofon. Dels ansåg han att de munstycken som fanns på marknaden inte var tillräckligt bra för studioinspelningar, dels tröttnade han på att arbeta med naturrörens instabila och varierande kvalitet. Så småningom övergick han till att enbart arbeta med munstyckstillverkning.
Men Taninbaums frustration över naturrörens skiftade kvalitet fortsatte, vilket ledde till att han började utveckla syntetiska rör. Fördelen med syntetiska rör är att de är stabilare och mer hållbara än naturrör. De behöver heller inte mjukas upp med vätska innan användning. Det gör syntetrör till bra alternativ både som huvudrör och som reservrör.
Taninbaum blev ledande i utvecklingen av syntetiska rör och hans kom att bli de första som accepterades av toppmusiker. Taninbaum har dock blivit mest känd för sina munstycken och hans munstycke för sopransax är än idag en av företagets storsäljare. I samband med pensionering sålde Taninbaum Bari till Super-Sensitive Strings som fortsätter arbetet med samma höga krav på kvalitet och stabilitet.
Baris munstycken är enkla att blåsa i, håller stämningen och är stabila. Företaget tillverkar sina munstycken i ebonit, hårdgummi och metall för saxofon, klarinett, basklarinett, sopran-, alt-, tenor- och barytonsaxofon. De har också en hybridmodell med metallkammare och hårdgummiskal.