Kommissionsförsäljning

Kommissionsförsäljning

Kommissionförsäljning är en tjänst vi erbjuder till de som vill sälja sitt instrument genom oss. Innan försäljningen gör vi en värdering. Om vi bedömer att instrumentet är säljbart genom Jonas Näslund AB kommer vi tillsammans med ägaren överens om ett pris.
För att en köparen ska kunna bedöma instrumentet behöver det ibland repareras. Den kostnaden betalar instrumentets ägaren.

Vi behåller instrumentet i minst 3 månader för att kunna hitta en köpare.

Vid försäljning är vår kommission 25% av säljpriset. För dyrbara instrument kan kommissionen vara lägre.

Senast 30 dagar efter att vi har mottagit betalningen från köparen betalas säljpriset exklusive kommissionsavgiften ut till instrumentets säljare.

Boka möte för kommissionsförsäljning

Ring 08-411 29 29 eller skriv till info@jonasnaslundab.se