Kommissionsförsäljning

Kommissionsförsäljning

Vi erbjuder en kommissionsförsäljningstjänst för de som vill sälja sina musikinstrument genom oss. Innan försäljningen gör vi en värdering av instrumentet och om vi bedömer att det är säljbart genom Jonas Näslund AB, kommer vi tillsammans med ägaren överens om ett försäljningspris. Ibland kan instrumentet behöva repareras för att en köpare ska kunna bedöma instrumentet. Kostnaden för reparationen betalas av instrumentets ägare.

Vi förvarar instrumentet i minst tre månader för att hitta en lämplig köpare. Vår kommissionsavgift för försäljningen är 25% av det slutliga försäljningspriset.

När vi har mottagit betalningen från köparen betalar vi ut försäljningspriset exklusive kommissionsavgiften till instrumentets säljare senast 30 dagar efter betalningsmottagandet.

Vi ser fram emot att arbeta med dig!

Med vänliga hälsningar,
Dries van den Poel

Boka möte för kommissionsförsäljning

Ring 08-411 29 29 eller skriv till info@jonasnaslundab.se