Flöjter

Tvärflöjten är ett träblåsinstrument som till skillnad från många av gruppens övriga instrument inte har ett rör som ljudalstrande del. Tvärflöjten hålls horisontellt, och luften blåses in genom ett hål på flöjtens sida. Luften sätts i svängning genom…klicka här för att läsa vidare

att den inblåsta luften bryts av när den träffar tvärflöjtens kant, varefter ljudvågorna sprids och resonerar i flöjtkroppen. Tvärflöjten hör därför till gruppen kantflöjter. Jämfört med flöjter där luften blåses in från rörmynningen är kantflöjters ljudbild mjukare samtidigt som musikern har större möjligheter att påverka tonen.

Flöjter utgör en av historiens äldsta instrumentgrupper. De äldsta tvärflöjterna har hittats i Kina och Japan och har dateras till 800 f.Kr. Dessa första tvärflöjter var mycket enkla i sin utformning och användes troligen för signalering.

Tonhöjden ändras genom att täppa för olika många av flöjtens hål. På äldre typer tvärflöjter täcks hålen med spelarens fingrar. Den moderna tvärflöjten är ett resultat av utvecklingen som skedde under 16- 17- och 1800-talen när olika klafftekniker började utvecklas. Men inte förrän musikern och uppfinnaren Theobald Böhm från 1830-talet utvecklade ett nytt fingersystem med hävarmar och klaffar, det så kallade Böhm-systemet, blev tvärflöjtens toner helt rena. Böhm-systemet har sedan införts på andra instrument såsom oboe och klarinett.

Termen traversflöjt används ofta som samlingsnamn för tvärflöjter från tiden innan Böhm-systemet. Traversflöjter från renässansen har inga klaffar alls, medan traversflöjter från barocken oftast har en klaff. Traversflöjter från den klassiska perioden kan ha fler klaffar. Äldre flöjter är nästan alltid gjorda i trä och saknar munplatta. Dagens flöjter är oftast är tillverkade i silver eller försilvrat nysilver och har en munplatta som gör det lättare att styra luftströmmen.

Den moderna tvärflöjten har tre delar som monteras ihop. Den har ett munstycke med en munplatta, en mellandel där de flesta klaffarna sitter, samt en fot. Det finns fyra vanliga tvärflöjter. Stor flöjt är den mest spelade. Därtill finns piccolaflöjten, som har ett mycket ljust tonläge samt alt- och basflöjt. Alla flöjter används i ensembler, orkestrar och som soloinstrument.

Några kända historiska tvärflöjtister är Johann Joachim Quantz (1697-1773) och Hohann George Tromlitz (1725-1805). Kända flöjtister från 1900- och 2000-talet är Sir James Galway (1939-), Gunilla von Bahr (1941-2013), Maria Katarina Fritzén (1946-), Ian Andersson (1947-) och Marie Länne Persson (1952-).

För att se vilka begagnade instrument som är till salu , klicka här.

Produkter för instrumentunderhåll hittar du här.