Värdera musikinstrument

Värdera instrument i Stockholm

Instrumentets värde är ofta till största delen beroende på skicket därför bör du låta göra värderingen av ditt instrument av en erfaren reparatör.

En helrenovering ökar värdet väsentligt men ibland överstiger renoveringskostnaden instrumentets värde. Tyvärr händer det att vi får meddela ägaren till ett så kallat “nyrenoverat instrument” att renoveringen har minskat värdet pga att den har utförts av en okunnig reparatör. Ofta kan vi rätta till felen men kostnaden blir oftast högre än priset för den urspungliga renoveringen och ibland har instrumentet tyvärr blivit förstörd bortom reparation.

Däremot kan en, vid första anblick, fatal fallskada ofta repareras av en skicklig reparatör!

Värderingar som t ex leder till försäljning på kommission eller köp av ett nytt instrument är kostnadsfria. Andra värderingar som t ex i ett försäkringsärende kostar 300 kr per instrument.

Försäkringsbolag anlitar ofta våra tekniker vid värderingar av skador eller stöld av träblåsinstrument.

Kontakta oss för värdering via telefon 08 – 411 29 29 eller e-post: info@jonasnaslundab.se

 

Vardering